Intro til religion

1.1     Myte

 • Fokus på en særlig religiøs fortælling, fra tidligere tilhængere af religionen.
 • Ofte knyttet til et ritual, helligsted eller den/de aktører der er overmenneskelig.
 • Fortæller noget som mennesker normalt ikke ved eller kan vide.
 • Myter forklarer og begrunder ritualer.
 • Strukturen er enten: kosmos-kaos-kosmos eller kaos-kosmos
 • En fortælling om urtid/skabelsens tid.
 • Den ideelle verden (kosmos) bliver til fra kaos.
 • Klassifikation – hvordan verden er og bør være.
 • Myter kan også ske i ”normal” historisk tid. Dvs. ikke dengang Gud opfandt verden.
 • De fleste religioner skaber stadig nye myter, fx mirakelberetninger.
 • Myter er fortællinger, som skaber et særligt fællesskab, som i denne sammenhæng kaldes religion.
 • En myte er ikke en model af virkeligheden, men en model for virkeligheden. Derfor bruges den ofte som instrument for sammenhængskraft.

1.2     Paradigmatisk sandhed

 • En myte er ikke en model af virkeligheden, men en model for virkeligheden.
 • Moralsk rettesnor/guideline for hvordan tingene bør være.
 • Fx,
  • Du må ikke synde, du må ikke stjæle, du må ikke slå ihjel.
  • De ti bud

1.3     Ritual og overgangsritual

 • Symbolske handlinger, som skal udføres på samme måde.
 • Giver kun mening for den kontekst det sker i.
 • Ritualer der gennemspiller en myte, kaldes kultdrama.
  • Man gentager og dramatiserer handlingerne fra den hellige tid.
  • Dette gør den nutidig og forbinder nutid med ”fortid”.
  • Den måde man tiltænker at ritualet skal virke, kaldes for effikacitet.
 • Kan analyseres på tre planer via en ritual-myte-model.
  • Det rituelle plan, hvad gør man konkret? Handling og situation.
  • Det mytiske plan, hvilke mytiske forbilleder identificerer handlingen sig med?
  • Virkningens plan, hvad er formålet med ritualet/ritualets effikacitet?
 • Vedligeholdelsesritual,
  • Vedligeholde/forny religionens forbilleder.
 • Afværgeritual,
  • Modvirke ulykker,
  • Bøn hvor forbilleder tilbedes og påkaldes,
 • Kroppen bruges ofte også i ritualer.

1.3.1      Overgangsritual

– når en person står overfor at skulle gennemføre noget større i livet.

 • Opdeles i tre,
  • Udskillelses- eller ekkoporationsfase, (gammel status). Denne fase kaldes også separationsfasen. Separation fra eksisterende tilstand.
   • Synlig markeret, fx hvidt tøj, hovedbeklædning, sminke, smykker eller dragt.
   • Man isoleres fra omverden på et særligt sted.
   • Man faster og afholder sig fra seksuelle forhold/akter.
   • Man fralægger sig tidligere navn og status.
  • Liminal eller grænsefase, (”symbolsk død”). Isoleret fra normal tilstand.
   • Synlig markering, samme som ovenstående.
   • Brug af religiøse billeder, genstande, dans eller bøn.
   • Normale regler sættes ud af kraft og omvendt opførsel kan finde sted.
   • Denne periode er sårbar for personen.
   • Ritualer er underlagt strenger regler og forbud og styres af en præst, shaman eller lignende for at sikre succes.
  • Indlemmelses- eller inkorporationsfase, (ny status). Overgang fra isolation til ny tilstand.
   • Synlig markering.
   • Nyt navn og status.
   • Taler og bøn.
   • Man genetablerer kontrol over egen adfærd.
   • Man afslutter delritualer, der gradvist bryder med strenge forbud.

1.4     Religionssociologiske teorier om hvorfor mennesker er religiøse

 • Deprivation, kan deles op i fire,
  • Etisk,
   • Egne værdier ikke opleves som værende passende i forhold til samfundet,
   • Personen føler at samfundets værdier er moralsk forkerte, i forhold til personens egne holdninger.
  • Social,
   • Social mangel, man evt. ikke passer ind i samfundet,
   • pga. kultur
  • Økonomisk,
   • Fattigdom,
  • Organisk,
   • Sygdom, dødsfald,
  • Socialisation,
   • Primær/sekundær socialisation,
   • Opdragelse, enten for eller imod religion,
  • Teori om rationelle valg,
   • Tag selv bord fra de forskellige religioner,
  • Teori om søgen efter mening og tilknytning,
   • Fællesskab, mening med livet/tilværelsen,