Grammatisk førstehjælp

Navneord (substantiv).

 • En/et.
 • Betegner personer, ting eller begreber.
 • Bøjes i ental/flertal.
 • Er bestemt eller ubestemt.

Udsagnsord (verber).

 • At/jeg.
 • Betegner en handling eller en tilstand.
 • Bøjes i tid.

Tillægsord (adjektiver).

 • Lægger sig til navneord eller stedord.
 • Beskriver egenskaber ved ting eller personer.
 • Bøjes i mere og mest.

Stedord (pronominer).

 • De små ord, som står i stedet for navneord.

Biord (adverbier).

 • Lægger sig til udsagnsord, tillægsord eller andre biord.
 • Beskriver måden noget foregår på.

Forholdsord (præpositioner).

 • De små ord… I, over, på, mellem, til…

Bindeord (konjunktioner).

 • Binder ord og sætninger sammen.

 

Huskeremser:
Navn på alle ting på jord, kalder vi for navneord.
Udsagnsord nu skal i høre, er hvad tingene kan gøre.
Tillægsord fortæller jer, hvordan vi og alting er.

Navneord findes både som ting (konkret) og som begreber (abstrakt).
Udsagnsord kan være dynamiske (bevægelse) og de kan være statiske (i ro).
Tillægsord kan være positive og de kan være negative. Ofte er det til fri fortolkning. Se på sammenhængen.