Analyse af medier

Medier  (Nyhedsformidling)

HVAD:

 1. Præsenter teksten
  • Dato,
  • Navn, osv.
 2. Hvem er afsenderen?
  • Journalist,
  • Telegrambureau,
  • Privat.
 3. Hvad er afsenderens intention?
  • Er afsenderen tydeligt til stede i teksten?
 4. Hvem er den tilsigtede modtager? (segment – Minervamodellen)
 5. Karakteriser kommunikationskulturen
  • Trykt medie,
  • Levende billeder,
  • Envejs- eller tovejskommunikation,
  • Sociale medier osv.

Meddelelsen:

 1. Hvilken avistype er der tale om?
  • Gratis,
  • Abonnement,
  • Formiddags/løssalg,
  • Lokal,
  • Landsdækkende,
  • Omnibus,
  • Niche
 2. Hvad er emnet?

HVORDAN:

 1. Gør rede for tekstens opbygning og lay-out.
  • Placering i avisen,
  • Placering på siden,
  • Forholdet mellem tekst og billede,
  • Rubrik, underrubrik, faktaboks osv.
 2. Hvilke nyhedskriterier opfylder teksten?
  • Aktualitet,
  • ensation,
  • Identifikation,
  • Konflikt,
  • Væsentlighed)
 3. Er teksten overvejende en informations- eller en opinionstekst?
 4. Hvilken genre er der tale om?
  • Nyhedsartikel,
  • Interview,
  • Voxpop osv
 1. Hvilken skrivemodel er benyttet?
  • Nyhedstrekant,
  • Perlekædemodel,
  • Berettermodel)
 2. Hvordan er sprog og stil?
  • Høj/lav stil,
  • Lange/korte sætninger,
  • Enkle/svære ord,
  • Overvægt af bestemte ordklasser og typer – malende tillægsord,
  • Udsagnsord der udtrykker bevægelse,
  • Fagudtryk,
  • Billedsprog,
  • Rim,
  • Ordspil,
  • Kreativ/ekspressiv tegnsætning)
  • Appellereres der til følelser eller fornuft?
 1. Fakta eller fiktionskoder:
 2. Hvordan argumenteres der?
  • Åbent,
  • Sagligt,
  • Direkte med belæg og hjemmel,
  • Eller lukket og indirekte med argumentationskneb/ farvet ordvalg.
  • Vinkling og fravalg (hvad er der lagt vægt på og hvad nævnes ikke)

HVORFOR?

 1.  Hvilket hovedsynspunkt fremsætter teksten? Er der en konklusion?
 2. Hvad vil afsenderen med sin tekst?
 3. Vurdering og opsummering. 
  • Hvad er tekstens formål?
  • Er den god eller dårlig?
  • Vil den have den tilsigtede effekt på modtageren?

PERSPEKTIVERING: Hvilken tid er teksten en del af?