Analyse af lyrik

Analyse og fortolkning af lyrik

 1. Hvilke følelse giver digtet dig ved første læsning?
  • Brug tankerne som udgangspunkt for formulering af temaet.
 2. Hvad er digtets emne/problemstilling?
  • Er der spørgsmål?
  • Modsætningsforhold?
 3. Slå evt svære eller dobbelttydige ord op.
 4. Ydre komposition.
  • Antal strofer,
  • Antal strofelinjer og dere længde,
  • Det typografiske lay-out,
  • Strofisk eller astrofisk opbygning,
 5. Indre komposition.
  • Sammenhængen mellem digtets indhold og udseende.
 6. Læs digtet højt og lyt efter lydlige forhold.
  • Regelmæssig rimstilling?
   • Hvilken?
   • Enderim,
   • Bogstavsrim, halvrim (assonans),
   • Hvilken betydning har rimene for digtets udtryk?
  • Har vokalernes klang og farve en effekt?
  • Er der en regelmæssig fast rytme?
   • Forholdet mellem trykstærke og tryksvage stavelser
   • Understøtter rytmen digtets indhold?
   • Er rytmen bygget op af slag og pauser?
    • Hvordan er tempoet?
 7. Er sætningsopbygningen normal?
  • Er der gentagelser?
   • Hvor?
   • Hvilken effekt?
 8. Er der modsætninger?
  • Kan de parres i modsætningspar?
 9. Hvordan er ordvalget?
  • Er ordene hentet fra en særlig verden?
  • Hvilken værdi har de?
  • Hvilken associationskraft har de?
  • Er der sproglige nydannelser?
 10. Sproglige billeder.
  • Hvad karakteriserer brugen af billedsprog?
  • Er der sammenligninger? (“som” forbinder realplan og billedplan),
  • Er der metaforer? (Forbindes uden “som”),
  • Er der besjælinger/personifikationer? (Ting eller begreber som tillægges menneskelige egenskaber),
  • Kan billederne samles i et overordnet billede? (allegori)
  • Hvad kendetegner den sproglige stil?
   • Højstemt (lyrisk),
   • Stemningsmættet (lyrisk),
   • Hverdagsagtigt (prosaisk),
  • Handler digtet mest om en stemning og følelse i nuet eller er det fortællende og handlingspræget episk?
 11. Sammenfat hvordan de digteriske virkemidler understøtter den indledende opfattelse af temaet.
  • Hvordan kan digtet fortolkes?
  • Hvad er digtets holdning til dets tema?
  • Inddrag titlen i en samlet fortolkning.
  • Perspektiver til digtet og digteren samtid.
  • Belys digtet og digteren med relevante paralleller.