Analyse af folkeviser

Læs folkevisen grundigt igennem med henblik på at forstå handlingen

 • Hvem taler hvornår?
 • Hvad sker der?
 • Hvad er situationen?
 • Hvordan udvikler den sig og hvordan slutter den?

Hvordan er visen komponeret?

 • Ydre – hvor mange strofer af hvor mange linjer, omkvæd, rim.
 • Indre – hvilke hovedafsnit falder handlingen i?

Hvad er temaet?

 • Er der en konflikt?

Hvilken type vise er der tale om?

 • Riddervise: Foregår i adelsmiljø og omhandler realistiske temaer,
 • Tryllevise: Indeholder overnaturlige væsner
 • Historiske viser: Om historisk kendte personer
 • Kæmpeviser: Fra den nordiske mytologi
 • Skæmteviser: Morsomme, ofte småsjofle

Hvilket miljø befinder vi os i? (begrund)

Hvordan karakteriseres personerne? (begrund)

Hvad betyder omkvædet?

Hvad er budskabet?

Typiske folkevisetræk/genrekendetegn

 • Det er lyrik, men viserne blander de tre hovedgenrer
  • Episke fordi de er fortællende der er en handling,
  • Dramatiske fordi man hører hvad de siger, som fra et manuskript,
  • Lyriske fordi omkvædet formidler en stemning.
 • Syrebadsteknikken: Alt unødvendigt er ætset bort.
 • Faste vendinger, meget få karakteriseringer, men formelsprog: væn en mø, det røde guld osv.
 • Handling ikke tanker beskrives, sjældent indre synsvinkel.

Visernes overlevering.