Analyse af eventyr

Eventyranalyse

 1. Præsentation af eventyret:
 2. Er det et folkeeventyr eller et kunsteventyr?
  • Er det et skæmteeventyr (der gøres grin med samfundets autoriteter) eller,
  • Et trylleeventyr (det er psykologiske/sjælelige konflikter)
 1. Handling og komposition:
  • Hvordan er eventyret bygget op?
  • Er der en start en midte og en begyndelse, er der et fast mønster (hjemme-ude- hjem)?
 1. Karakteriser miljøet, er der tale om to verdener (realistisk/overnaturligt)?
  • Er der flere miljøer (f.eks. kongelige/bønder)?
 1. Karakteriser personerne.
  • Er der faste typer, hvilke egenskaber har de?
  • Kan nogle af personerne karakteriseres som helt/heltinde, giver, modtager, modstander?
 1. Hvilke problemer, konflikter, modsætninger optræder i handlingsforløbet?
 2. Hvilke prøver, løfter, kontraktbrud optræder i handlingsforløbet?
 3. Hvordan løses konflikterne?
 4. Find de typiske eventyrtræk.
  • Symboler,
  • Tal,
  • Gentagelser,
  • Remser,
  • Formelsprog,
  • Tryllerekvisitter m.m.
 1. karakteriser sproget.
  • Hvordan opstår pointerne? Over eller underdrivelser, fortrængte/antydede emner.
 1. Kan forskellige læsemåder understøtte en tolkning?
  • Biografisk,
  • Psykoanalytisk,
  • Samfundskritisk
 1. Hvad er budskabet/moralen?
  • Positive og negative værdier?
 2. Hvem har været eventyrets modtagergruppe?