Analyse af billeder

Billedeanalyse

 1. Hvad er det for et billede?
  • Hvem har lavet det?
  • Hvornår?
  • Hvorfor?
  • Er billedet figurativt eller nonfigurativt?
  • Realistisk eller symbolsk?
 2. Hvem ser man?
  • Beskriv personerne,
   • Udseende,
   • Påklædning,
   • Alder,
   • Køn,
   • Handlinger,
   • Bevægelser,
   • Følelser,
   • Indbyrdes forhold.
  • I hvilket miljø?
   • Hvor er vi?
   • Ude/inde,
   • Natur/have,
   • By/land,
   • Hvilket miljø?
 3. Hvordan er billedet opbygget?
  • Hvorfra er motivet set?
 4. Komposition.
  • Hvordan er format og beskæring?
   • Har billedet en naturlig helhed eller er det beskåret?
  • Er motivet rammet ind?
  • Hvordan er billedelementerne anbragt?
  • Dannes en usynlig trekant eller en horisontlinje eller en cirkel eller en diagonal?
 5. Ro eller bevægelse.
  • Er der brugt statiske linjer, geometriske former eller dynamiske urolige linjer og former?
 6. Farver.
  • Hvilke er anvendt?
  • Hvilke dominerer?
 7. Hvilken lyskilde er anvendt?
  • Hvilken slags skygge kaster den?
 8. Symboler, attributter, ikonografi.
  • Er der ting i billedet som udover deres egen betydning har en videre betydning?
   • Religiøse,
   • Psykologiske.
 9. Hvorfor er disse virkemidler benyttet?
  • Hvordan kan billedet tolkes?
  • Husk billedets titel.
 10. Er der noget i billedets samtid som kan perspektivere denne tolkning?