Krop og sundhed

BMI

 • Body Mass Index
 • Vægt divideret med højde gange højde

Livsstilssygdomme

 • Livsstilssygdomme,
  • Fedme, sukkersyge, hjerte-kar-sygdomme, blodprop, forhøjet blodtryk, galdesten, slidgigt, åndedrætsbesvær og søvnforstyrrelser, hormon- og fertilitetsforstyrrelser, kræft.
 • Konsekvenser,
  • Sygdom for individet,
  • Økonomisk belastning for samfundet.
 • Mennesker med BMI på, eller over 30 har større chance for at udvikle disse sygdomme.

Energibalance

 • Energibalance vil sige om der er ligevægt mellem energiindtal og energiforbrug.Balancen er når man indtager lige så meget som min forbruger – dvs. ens vægt står stille.
 • Er indtaget større end forbruget vil man ende med overvægt. Modsat vil ende med undervægt.
 • En kvinde skal bruge mindre kilojoule end mænd.
  • Dog falder tallet i takt med at man bliver ældre og skal bruge færre ressourcer på at holde kroppen i gang.

Basalstofskifte

 • Basalstofskiftet den mængde energi som kroppen bruger i liggende stilling ved stuetemperatur efter 12 timers faste. Den energi kroppen bruger på at holde sine indre organiser i gang.

Kulhydrater

 • Stammer fra, eller er baseret på plantevækst.
 • Fx frugt, grønt, brød, pasta, sodavand, slik.
 • Monosakkarider består af én kulstofring,
  • Simple kulhydrater,
  • Let nedbrydelige,
  • Glukose og fruktose.
 • Disakkarider består af to kulstofringe,
  • Simple kulhydrater,
  • Let nedbrydelige,
  • Sukrose (hvidt sukker), maltose og laktose.
 • Polysakkarider består af mange kulstofringe,
  • Komplekse kulhydrater,
  • Svært nedbrydelige,
  • Stivelse og cellulose.
  • Stivelse spaltes i fordøjelsessystemet. Det trænger igennem tarmvæggene til blodet hvilket resulterer i at blodsukkeret stiger og giver brændstof til cellerne.
  • Cellulose kan ikke spaltes, men giver mæthedsfornemmelse.

Vitaminer og mineraler

 • Proteiner, kulhydrater og fedtstoffer er makro-næringsstoffer.
 • Vitaminer og mineraler er mikro-næringsstoffer.
 • Vitaminer og mineraler findes i al slags mad, men særligt i frugt, grønt og kød.
 • Vitaminer kan opdeles i fedtopløselige og ikke-fedtopløselige,
  • Fedtopløselige oplagres ikke i kroppen og skal derfor indtages dagligt.
  • De ikke-fedtopløselige lagres i kroppens fedtdepoter.
 • Mineraler bruges til at opbygge knogler, immunsystem og vedligeholdelse af kroppen.
  • Calcium findes i mælkeprodukter og bruges til at opbygge knogler,
  • Jern findes i kød og bruges til at transportere O2 rundt i kroppen,
  • Kobber findes i lever og nødder og bruges til at producere adrenalin.

Fedtstoffer

 • Animalsk fedt findes i smør, fede oste, pølser, fisk og flæskefars.
 • Planteolier findes i chips, nødder og avokado.
 • Fedtstof bruges som byggesten for cellerne.
 • Det er også velegnet som energireserver, som giver kroppen noget at stå imod med ved fx sygdom, sult eller graviditet.
 • Næsten al fedtstof består af triglycerid.
  • Dette er et glycerolmolekyle med tre fedtsyrer på.
 • Mættede fedtsyre har ingen dobbeltbindinger.
 • Monoumættede fedtsyrer har én dobbeltbinding.
 • Flerumættede fedtsyrer (polyumættede fedtsyrer) har flere dobbeltbindinger.
 • LDL-kolesterol er den dårlige slags.
  • Den bliver hængende i blodkarvæggene,
  • Kan medføre blodpropper,
  • Leveren bruger de mættede fedtsyrer til at danne LDL.
 • HDL-kolesterol er den gode slags,
  • Kommer fra de monoumættede fedtsyrer.
 • N-3 fedtsyrer – også kaldet fiskeolie,
  • Har en dobbeltbinding efter tredje kulstofatom.

Proteiner

 • Findes i kød, æg, fisk, mælk, bønner, ost, linser, nødder.
 • Proteiner er opbygget af aminosyrer.
 • Et protein kan bestå af flere tusinde aminosyrer.
 • Der findes 20 forskellige aminosyrer,
  • 8 er essentielle,
 • Aminosyrer er opbygget af en central kulstofring (carbonatom) hvortil der er bundet,
  • Et brintatom/hydrogenatom (H),
  • En aminogruppe (-NH2),
  • En syregruppe (-COOH),
  • Et radikal.
 • Aminosyrer bindes sammen af peptidbindinger.
 • Kroppen bruger aminosyrer til at opbygge sine egne proteiner, dette kaldes proteinsyntese.
  • Det kan sammenlignes med at bygge med Lego. Man starter med en stor figur, som skilles ad til små klodser og efterfølgende samles til en ny figur.

Fordøjelse

 • Kulhydrater,
  • Enzymer spalter kulhydraterne til kortere stivelseskæder.
  • Når der kun er to bindinger hedder det maltose og når der kun er en tilbage hedder det glukose før det ender i tyndtarmen og blodkarrene.
  • Enzymerne som bidrager til spaltning hedder spytamylase (udskilles i munden), bugspytamylase (udskilles i bugspytkirtlen) og maltase (udskilles i tyndtarmen).
  • Inden det optages i blodet ender det som glukose.
 • Proteiner,
  • Enzymer spalter proteinerne til korte aminosyrekæder og efterfølgende til single aminosyrer.
  • Enzymerne som bidrager til spaltning er pepsin (findes i maven) og peptidase (findes i bugspytkirtlen).
  • Inden det optages i blodet ender det som aminosyrer.
 • Fedt,
  • Fedtpartiklerne består af triglycerider som spaltes af lipase til henholdsvis glycerol og fedtsyrer.
  • Enzymerne som bidrager til spaltning er liapse som udskilles i maven.
  • Inden det optages i blodet ender det som fedtsyrer og glycerol.

9.png

Blodsukker, sult og mæthed

 • Glukose bruges til at lave ATP, dvs. energiproduktion.
 • Når blodsukkeret stiger, stiger insulinniveauet også.

Insulin

 • Et hormonstof som signalerer til cellerne om der er glukose nok.
  • Aktiverer også transportcellerne i cellens membran, som lader glukose komme inde i cellen.
  • Insulin øger cellens optagelse af aminosyrer og fedtsyrer.
  • Insulin er ”nøgler”, som skal ”åbne” ind til cellen, så sukkeret kan komme und og blive til energi.
  • Når kroppen mangler energi, stiger sukkerindholdet i blodet.
  • Type2 – producerer for meget insulin.
  • Derfor er der for mange nøgler, så det er svært for sukkeret at komme ind i cellen.
 • Glykogen er et overskudslager af glukose i kroppen.
  • Findes i leveren og musklerne.
 • Glukagon stimulerer nedbrydelsen af glykogen.
  • Bliver produceret som insulin i bugspytkirtlen.
  • Gør at blodsukkeret bliver holdt på et balanceret niveau.
  • Glukagon spalter glykogen, som igen kan komme ud i kroppen.
 • Mæthedscenteret er den del af hjernen som administrerer sult og mæthed,
  • Kan påvirkes af indtryk og duft.

Glykæmisk indeks

 • Viser hvor meget blodsukkeret stiger i procent, efter indtagelsen af 50 gram kulhydrat i en fødevare sammenlignet med 50 gram ren glukose.

Motion og blodkredsløb

Fordele ved at dyrke motion,

 • Knoglerne bliver kraftigere, musklerne bliver stærkere, blodårerne løber hele vejen rundt, modvirker livsstilssygdomme og overvægt, vedligeholde vægten, motion påvirker humøret, fedtaflejringer i hjertet, stærkere hjerte, bedre åndedrætsmuskler.

Kondition

 • Hvor effektiv ens krop er til at optage ilt.
 • Hvor gode lungerne er til at ilte blodet.
 • Hvor effektiv hjertet er til at pumpe blodet rundt i kroppen.
 • Hvor gode muskelcellerne er til at tage ilten til sig og udnytte den til energiproduktion.

Cellens energiproduktion,

Fra blodet kommer glukose og ilt ind i cellen via diffusion. Det bliver derefter til kuldioxid, vand og energi genopbygger 30 ATP.
ATP er energi som bruges til at bevæge sig.
CO2 forsvinder via udånding.
30 ADP + 30 P = 30 ATP (T betyder 3, dvs. 3 bindinger) (P er fosfat). Under bevægelse mister man én binding, dvs. man ender på 30 ADP igen som igen skal tilføjes 30 P. Cyklussen forsætter i ring.

Anaerob energiproduktion.

 • Uden ilt.
 • C6H12O6 + 2 (ADP + P) →2 CH3CHOHCOOH + 2 ATP
  • Glukose + adenosin-di-fosfat bliver til mælkesyre + adenosin-tri-fosfat

Aerob energiproduktion

 • Med ilt.
 • C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 +6 H2O
 • 30(ADP + P) → 30 ATP

Blodtryk

 • Måles i arterierne (de største blodkar).
 • Systoliske blodtryk: Det tryk blodet forlader hjertet med lige efter hjertet har trukket sig sammen.
 • Diastoliske blodtryk: Angiver blodtrykket sidst i hjertets afslapningsfase, diastolen, hvor hjertet er afslappet og helt fyldt med blod.

Blodkredsløb

 • Blodkredsløbets opgave er at transportere ilt, næringsstoffer og brændstof ud til alle kroppens celler, samt af fjerne kuldioxid og andre affaldsstoffer fra cellerne.
 • De fire hovedkomponenter er lungerne, hjertet, blodet og blodkarnettet. Hjertet er pumpen som holder det hele i gang.
 • Blodkredsløbets mindste kar er kapillærerne.
  • Forsyner kroppens celler med ilt.
  • Vil altid være i nærheden af celler så disse altid har ilt i nærheden af sig.
 • En rød blodcelle indeholder proteinstof som hedder hæmoglobin.
  • Hvert hæmoglobinmolekyle binder fire iltmolekyler til sig.
  • Når blodet er iltet, er det klar til at blive sendt ud i kroppen.
 • Ilten diffunderer sig selv i blodet og ind i cellerne, da iltindholdet i dem er lavt. Det skal helst være i balance på begge sider, altså i cellen og udenfor cellen (fx Osmose-forsøg).
 • Kapillærerne er de mindste årer som løber ud til venolerne og efterfølgende ud til venerne og ud i hulvenerne som til sidst ender i hjertet.
 • Modsat hvis man starter i hjertet, så løber blodet ud i aorta, efterfølgende til arterierne og ud i arteriolerne og ender i kapillærerne.
 • Veneklapper er små flapper som sidder på indersiden af venen, som forhindrer blodet i at følge tyngdekraften.
 • Venepumpen er den som bestemmer hvilken vej blodet skal løbe, fx modsat tyngdekraften.

Åndedrættet

 • Åndedrætsfrekvens er det antal vejrtrækninger man laver pr. minut.
 • Lungeventilation er den samlede mængde luft man ventilerer pr. minut.
 • Åndedrætsdybde er hvor mange liter luft der er i én vejrtrækning.
  • Lungeventilation i L/min. = åndedrætsfrekvens x åndedrætsdybde.