Celler

Levende organismer

 • Alle levende væsner er organismer.
 • Levende organismer optager næring (føde), udfører åndingsprocesser (respiration) og udskillelsesprocesser (ekskretion).
 • Ofte bevæger disse celler sig og kan som regel sanse eller reagere i forhold til deres omgivelser.
 • Ovenstående træk kalder man for
 • Mikroorganismer består af én eller meget få celler. De er så små at det kun er muligt at se dem under mikroskop.
 • Andre organismer består af mange celler – som fx mennesket (som ikke er den organisme med flest celler), der består af 100.000.000.000.000 celler (1014).
 • Alle celler har et stofskifte – hvilket vil sige at der foregår kemiske reaktioner i dem, hvor stoffer bliver omdannet.
  • Det er det, der hos organismen, kaldes for næringsoptagelse, respiration og ekskretion.
 • Alle celler indeholder det kemiske stof DNA (arvemateriale), hvilket vil sige at de (fleste) kan reproducere sig/lave en kopi af sig selv.

Virus

 • Virus er ikke en selvstændig organisme da det ikke har nogen cellestruktur.
 • Virus kaldes en
 • Virus består af arvemateriale, der er omgivet af en kappe af protein.
 • Et virus kan ikke selv reproducere sig, men angriber i stedet celler af levende organismer og får disse celler til at producere nyt virusmateriale.

Arter

 • Individer som tilhører samme art kan formere sig og få fertilt afkom.
 • Fx en hestehoppe og en æselhingst kan godt formere sig og få et afkom, et muldyr. Men da muldyret ikke kan formere sig, eftersom moren er fra én art og faren fra en anden, så er muldyret ikke en selvstændig art.
 • Der findes pt. knap to millioner arter, som man har navngivet.
 • Det reelle tal af arter ligger et sted mellem 10 og 50 millioner.
  • Disse arter er ikke navngivet da man endnu ikke har beskrevet dem godt nok til endnu at vide om de er selvstændige arter.
  • Andre arter er simpelthen bare ikke opdaget endnu.

Celler

Opbygning

 • Kernen indeholder arvemateriale.
 • Kernen er omgivet af kernemembranen, som består af fedtstoffer og protein.
 • Inde i kernen er der kromosomer, som er lange usynlige tråde.
  • Disse er arvemateriale.
 • Når cellen deler sig, lægger disse kromosomer sig i par.
 • Et menneske har 46 kromosomer i par.
 • Cellemembranen er opbygget af fedtstoffer og protein. Den beskytter cellen mod omverdenen.
 • Cytoplasma er tyk væske, som de forskellige ting flyder rundt i.
 • I mitokondrierne bliver der frigivet energi. Energien optages fra føde.
 • Det er nødvendigt for at cellen kan bevæge sig og vokse. Jo mere aktiv en celle er, des flere mitokondrier har den.
 • Respiration er åndingsprocesser. Energien bliver frigivet når de organiske stoffer fra føden reagerer med ilt.
 • Ribosomer hjælper til at der bliver dannet protein. Dette bliver styret af cellens DNA.
 • Proteinet bliver brugt som byggemateriale, hormoner og enzymer.
 • ER (Endoplasmatisk retikulum) er et netværk af hulrum, som er omgivet af membraner.
 • Disse sørger for at proteinerne bliver transporteret ud af cellen.
 • Organeller er meget små organer – fx kernen, mitokondrierne, ER og valkuler.
 • Valkuler vil, i en dyrecelle, ofte indeholde føde eller vand.
 • Cellevæggen sidder udenfor cellemembranen og fungerer som et skelet – for en plantecelle.
 • I dyrecellerne består den af cellulose. Denne gør at en plantecelle er mere kantet end en dyrecelle.
 • Plasmider er ét ringformet arvemateriale, som bakteriecellerne kan udveksle med hinanden.

Den eukaryote celle

 • Dyreceller, planteceller og svampeceller er eukaryote
 • De indeholder en kerne hvori arvematerialet befinder sig.
 • Kernen er omgivet af en kernemembran, som består af fedtstoffer og protein.
 • Arvematerialet styrer cellens funktion.
 • Så længe cellen ikke er ved at dele sig, ligger arvematerialet som lange, usynlige tråde i kernen. Disse tråde kaldes
 • Mennesket har 46 kromosomer, der hører sammen i par.
 • Cellen består også af et cytoplasma som er omgivet af en
  • Cytoplasma består af en tyk væske med forskellige strukturer i.
 • På samme måde som kernemembranen, er også cellemembranen opbygget af fedtstoffer og protein, som beskytter cellen mod omverdenen.
 • De fleste eukaryote celler indeholder også mitokondrier, da det er dér cellen frigiver det energi den optager fra føden.
 • Energien er nødvendig for at cellen kan bevæge sig og vokse, og bliver frigivet når de organiske stoffer fra føden reagerer med ilt. Denne proces kaldes aerob respiration eller blot ånding.
 • Jo mere aktiv en celle er, des flere mitokondrier har den.
 • Celler har også ribosomer. Disse strukturer hjælper til at der bliver dannet protein – denne produktion bliver styret af cellens DNA.
  • Disse proteiner bliver brugt som byggemateriale, hormoner og enzymer.
 • Enzymer er vigtige for cellens stofskifte.
 • Nogle af ribosomerne producerer også proteiner som bliver brugt udenfor cellen, men som i stedet sidder på ER (endoplasmartisk reticulum), som er et netværk af hulrum omgivet af membraner.
  • ER sørger for at proteinerne bliver transporteret ud af cellen.
 • Vakuoler i en dyrecelle indeholder ofte føde eller vand.
 • Strukturerne i cellen (som er omgivet af membraner) kalder man for organeller.
  • Det vil sige at kernen, mitokondrier, ER og valkuer er organeller.
  • Ribosomer er ikke organeller.
  • Organel betyder blot at der snakkes om et meget lille organ.
  • Ovenstående er dyreceller.
  • Snakker man planteceller må man tilføje kloroplaster (grønkorn), og det faktum at planecellen er omgivet af en stiv cellevæg.
  • Kloroplasterne er organeller, som indeholder klorofyl (grønt farvestof), der gør at plante kan lave fotosyntese.
  • Cellevæggen sidder udenfor cellemembranen og fungerer derfor som et skelet for planten.
   • Hovedsageligt består planteceller af cellulose, der gør at planteceller er mere kantede end dyreceller.
  • Plantecellens vakuoler er meget større end dyrecellens.
   • Hos plantecellen udgør det knap 90 % af volumen.
  • Svampeceller har samme opbygning som både dyre- og planteceller.
   • Dog uden kloroplaster.
   • De har også en cellevæg som plantecellen, men den er bygget op på en anden måde.

Den prokaryote celle

 • En bakterie er en prokaryot celle.
 • Forskellen fra den eukaryote celle, er at denne er opbygget langt mere simpelt, samt den er 10-100 gange mindre.
 • Denne celle indeholder hverken kerne, mitokondrier eller andre organeller.
 • Den indeholder til gengæld ribosomer samt arvemateriale, der begge flyder frit rundt i cellens cytoplasma.
 • Arvematerialet er blot ét ringformet kromosom, der ofte har nogle mindre DNA-ringe, man kalder
 • En plasmide indeholder ikke livsvigtigt arvemateriale, og ofte udveksler bakterierne plasmider med hinanden.
 • Den prokaryote celle har en cellevæg omkring cellemembranen, men den er forskellig fra både dyr og planter.

b.jpg