Celler

Levender organismer

2

3.PNG

Den eukaryote celle

 • Dyreceller, planteceller og svampeceller er eukaryote
 • De indeholder en kerne hvori arvematerialet befinder sig.
 • Kernen er omgivet af en kernemembran, som består af fedtstoffer og protein.
 • Arvematerialet styrer cellens funktion.
 • Så længe cellen ikke er ved at dele sig, ligger arvematerialet som lange, usynlige tråde i kernen. Disse tråde kaldes
 • Mennesket har 46 kromosomer, der hører sammen i par.
 • Cellen består også af et cytoplasma som er omgivet af en
  • Cytoplasma består af en tyk væske med forskellige strukturer i.
 • På samme måde som kernemembranen, er også cellemembranen opbygget af fedtstoffer og protein, som beskytter cellen mod omverdenen.
 • De fleste eukaryote celler indeholder også mitokondrier, da det er dér cellen frigiver det energi den optager fra føden.
 • Energien er nødvendig for at cellen kan bevæge sig og vokse, og bliver frigivet når de organiske stoffer fra føden reagerer med ilt. Denne proces kaldes aerob respiration eller blot ånding.
 • Jo mere aktiv en celle er, des flere mitokondrier har den.
 • Celler har også ribosomer. Disse strukturer hjælper til at der bliver dannet protein – denne produktion bliver styret af cellens DNA.
  • Disse proteiner bliver brugt som byggemateriale, hormoner og enzymer.
 • Enzymer er vigtige for cellens stofskifte.
 • Nogle af ribosomerne producerer også proteiner som bliver brugt udenfor cellen, men som i stedet sidder på ER (endoplasmartisk reticulum), som er et netværk af hulrum omgivet af membraner.
  • ER sørger for at proteinerne bliver transporteret ud af cellen.
 • Vakuoler i en dyrecelle indeholder ofte føde eller vand.
 • Strukturerne i cellen (som er omgivet af membraner) kalder man for organeller.
  • Det vil sige at kernen, mitokondrier, ER og valkuer er organeller.
  • Ribosomer er ikke organeller.
  • Organel betyder blot at der snakkes om et meget lille organ.
  • Ovenstående er dyreceller.
  • Snakker man planteceller må man tilføje kloroplaster (grønkorn), og det faktum at planecellen er omgivet af en stiv cellevæg.
  • Kloroplasterne er organeller, som indeholder klorofyl (grønt farvestof), der gør at plante kan lave fotosyntese.
  • Cellevæggen sidder udenfor cellemembranen og fungerer derfor som et skelet for planten.
   • Hovedsageligt består planteceller af cellulose, der gør at planteceller er mere kantede end dyreceller.
  • Plantecellens vakuoler er meget større end dyrecellens.
   • Hos plantecellen udgør det knap 90 % af volumen.
  • Svampeceller har samme opbygning som både dyre- og planteceller.
   • Dog uden kloroplaster.
   • De har også en cellevæg som plantecellen, men den er bygget op på en anden måde.

a.jpg

Den prokaryote celle

 • En bakterie er en prokaryot celle.
 • Forskellen fra den eukaryote celle, er at denne er opbygget langt mere simpelt, samt den er 10-100 gange mindre.
 • Denne celle indeholder hverken kerne, mitokondrier eller andre organeller.
 • Den indeholder til gengæld ribosomer samt arvemateriale, der begge flyder frit rundt i cellens cytoplasma.
 • Arvematerialet er blot ét ringformet kromosom, der ofte har nogle mindre DNA-ringe, man kalder
 • En plasmide indeholder ikke livsvigtigt arvemateriale, og ofte udveksler bakterierne plasmider med hinanden.
 • Den prokaryote celle har en cellevæg omkring cellemembranen, men den er forskellig fra både dyr og planter.

b.jpg

 

Reklamer