Bioteknologi

Mikroorganismer og bioteknik

Gensplejsning

 • “At finde et gen, fra en passende doner, og få det til at fungere I en passende vært.”
 • Vektor er redskabet, som overfører et gen fra donorcellen til værtscellen.
 • Plasmid er små dna-ringe som findes I bakterieceller.
 • Copy-DNA-metoden, går ud på at,
  • Finde det rigtige gen i en celle, hvor der er flere tusind gener.
  • Der fremstilles en masse mRNA-kopier af genet,
  • Disse oversættes af cellens ribosomer til det protein der er brug for.
  • Et enzym oversætte RNA tilbage til DNA og man kan nu fremstille et kunstigt gen, også kaldet et copy-DNA-molekyle.
 • Når genet splejses ind I plasmidet skal det overføres til værtscellen.
 • Der bruges et enzym, restriktionsenzymer.
  • Dette er det vigtigste værktøj for gensplejsning.
  • Disse klipper DNA-molekylerne over ved A, T, G og C.
  • Der klippes steder, hvor enderne igen kan samles.
  • Der samles ved hjælp af lipase.
 • For at cellen skal kunne danne fx aminosyren, arginin, skal der splejses et markørgen ind sammen med lipase.
  • Det er kun celler, som selv kan danne arginin, som kan overleve.
 • For at kontrollere om et gen er gensplejset eller ej, bruges der et markørgen.

Enzymer

 • To molekyler bindes sammen af et enzym gennem to processer.
  Først bindes de to molekyler til enzymet, derefter bindes de sammen og frigøres igen fra enzymet.
 • Bindingerne mellem glukosemolekyler i stivelse nedbrydes ved hjælp af amylase (et enzym). Samtidig optages H2O.
 • Peptidbindingerne mellem aminosyrerne nedbrydes af forskellige proteinspaltende enzymer. Der optages også H2O.
 • Reaktionshastighed: substratmolekyler der omdannes pr sekund.
  • Afhænger af mængden af substrat og antallet af enzymer samt temperatur og pH.
 • Temperaturoptimum,
  • Den temperatur hvor enzymerne virker bedst.
  • Forskelligt fra enzym til enzym.
 • PH-optimum,
  • Den pH værdi hvor enzymerne virker bedst.